News

제목2014 Hanmaeum Sporting Event
작성자Korean school조회수19날짜2014/03/10
첨부파일 체육대회10.jpg
체육대회9.jpg
체육대회7.jpg
체육대회8.jpg
체육대회6.jpg
체육대회5.jpg
체육대회3.jpg
체육대회4.jpg
체육대회2.jpg
체육대회1.jpg

The Korean School in Norway participated in the 2014 Hanmaeum Sporting Event held by the Korean Society on the 1st of March 2014. People from the Korean Society, students from our school and the teachers participated in this big event. In addition, Byunghwa Lee, the Korean ambassador to Norway, visited and competed for a team that was mostly comprised by students and teacers of our school.

People were divided into 4 teams and played several glames, such as skipping rope, tug-of-war, three-legged race and Yut-nori(윷놀이), 제기차기 and more. This was a really great opportunity for all to get together and have fun! Thanks to all the students who came to the event. I hope you all enjoyed it!

Den Koreanske skolen i Norge deltok i Hanmaeum Sporting Event 2014 som ble arrangert av den Koreanske forening. Deres medlemmer deltok sammen med noen av våre elever og lærere på dette viktige arrangementet. I tillegg kom ambassadør Byunghwa Lee og deltok på et av lagene som for det meste bestod av elever og lærere fra skolen.

Totalt fire lag konkurrerte mot hverandre i forskjellige koreanske leker, og dette var en fin mulighet for alle å komme sammen og ha det gøy. Takk til alle som kunne komme. Vi håper at alle hadde en fin dag!

 

이전글The Second Korean Speech Contest
다음글The Korean Language School appearing on Korean TV